Grupy docelowe

Najważniejszą grupą, do której skierowany jest projekt są osoby starsze, kształcące się w późniejszym wieku, wolontariusze i instytucje zajmujące się kształceniem ustawicznym, a także osoby starsze - nauczyciele, planiści i menadżerowie kształcenia dorosłych, badacze  zajmujący się tą dziedziną, związki zawodowe, politycy i osoby zajmujące się polityką.


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
ganisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources