Nowości

Na portalu ForAge promujemy wydarzenia, działania, publikacje, wypowiedzi naukowców i polityków, które mają związek z uczeniem się osób starszych. Naszym celem jest rozpowszechnianie informacji o pracach organizacji, które są poza siecią ForAge. Szczegółowe informacje i najnowsze wiadomości o sieci ForAge można znaleźć w publikowanych na naszym portalu biuletynach.

7-8 listopada 2014 Porto, Portugalia, coroczna konferencja ForAge, "Nowe kierunki i uczenie się nauka w późniejszym wieku: Dopasowanie  uczenia się do potrzeb uczniów; Aktywne i zdrowe starzenie się; Społeczności uczące się ", link

23-25 ​​października 2013, Wilno, Litwa, Czwarta Konferencja sieci ESREA (ELOA) - "Możliwości uczenia się osób starszych: formularze, dostawcy, polityka", link

16-18 października 2013, Cuenca, Hiszpania, Konferencja sieci ENIL - "Międzypokoleniowe miasta uczące się", link

4 - 6 października 2013, Turcja, Międzynarodowa Inicjatywa Istambułu wspierająca osoby starsze, link

20-21 września 2013, Dublin, Irlandia, Konferencja "Ku przyszłości przyjaznej osobom starszym" - zaproszenie do zgłaszania abstraktów, link

05 września 2013, Norwich, Wielka Brytania, Konferencja "Nauka nieformalna i dobre samopoczucie osób starszych", organizator - Stowarzyszenie Edukacji i Starzenia się, link

26 - 28 sierpnia 2013, Helsinki, Finlandia
Konferencja "Praca, dobrobyt i bogactwo: Aktywne starzenie się w pracy
", organizator - Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego (FIOH), link

07 czerwca 2013, Leicester, Wielka Brytania, Konferencja "Europejski Rok Obywateli 2013 - wyzwania i szanse uczenia się osób dorosłych", organizator - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych (EAEA) oraz Narodowy Instytut Kształcenia Ustawicznego (NIACE), link

 


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
tle="Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources